WSB Solar Wholesale

Techniek

Schema zonnepaneel

Zonnepanelen zijn opgebouwd uit een aantal cellen ('wafers') die in serie zijn geschakeld. Bij de meeste panelen zijn dat er 60. Per cel is de spanning ongeveer 0,5V, waarmee de spanning van een paneel op zo'n 30V uitkomt. Het vermogen van een zonnepaneel wordt bepaald door de oppervlakte, het rendement en de hoeveelheid zonlicht. Bij wisselende omstandigheden zal vooral de maximale stroom die een paneel levert varieren, terwijl de spanning min of meer constant blijft.

Vaak worden panelen in serie geschakeld. De stroom blijft dan hetzelfde, maar de spanning wordt hoger. Dit wordt vaak gedaan omdat niet de spanning maar de stroom de dikte van de te gebruiken bekabeling bepaalt. Ligt er (een deel) van een paneel in de schaduw, zal bij sommige panelen de hele string van in serie geschakelde panelen geen stroom meer leveren. Dat kan afhankelijk van uw situatie behoorlijk wat opbrengst schelen. De panelen die wij verkopen zijn voorzien van zogenaamde bypass-diodes. Een bypass-diode zorgt ervoor dat een paneel dat in de schaduw ligt als het ware wordt overbrugd, waardoor de rest van de string blijft werken. Liggen uw panelen af en toe (gedeeltelijk) in de schauw kan dat dus aanzienlijk schelen. Onze panelen zijn voorzien van drie bypass-diodes, zodat zelfs twee derde van een paneel kan blijven werken bij gedeeltelijke schaduw. Dat scheelt dus ook als de panelen niet in serie worden geschakeld.

Inverters

InverterEen inverter zorgt voor de omzetting van gelijkstroom (DC) naar wisselstroom (AC) en een verhoging van de spanning naar 230V. Een goede inverter is voorzien van een regeling met Maximum Power Point Tracking. MPPT zorgt ervoor dat bij wisselende omstandigheden toch het maximale vermogen uit uw panelen worden gehaald. Omdat de zon dagelijks van oost naar west draait en de hoogte van de zon afhankelijk is van het jaargetijde is het gebruik van een inverter met MPPT een absolute aanrader. Al onze inverters werken volgens dit principe.

Om de maximale opbrengst uit een installatie te halen in geval van gedeeltelijke schaduw, worden micro-inverters (elk paneel zijn eigen omvormer) of optimizers toegepast. Bij het gebruik van optimizers heeft elk paneel zijn eigen tracker. De optimizers worden direct onder de panelen gemonteerd. Alhoewel de inverter bij het gebruik van optimizers eenvoudiger kan zijn (MPPT zit immers al onder de panelen), is de combinatie van optimizers en inverters toch duurder dan een string inverter. Daardoor is een systeem met optimizers alleen interessant in geval van gedeeltelijke schaduw of een dak met verschillende hellingshoeken of orientatie.

Zowel string inverters als micro inverters zijn er in twee soorten: off-grid en on-grid of grid-tie. Een off-grid inverter wordt gebruikt in siutaties waar geen lichtnet voor handen is, grid-tie inverters worden gebruikt om zonnepanelen met het lichtnet te verbinden en stroom terug te leveren. Een grid-tie inverter bevat hiervoor wat extra elektronica die dat mogelijk maakt. Grid-tie inverters dienen te voldoen aan wettelijke eisen, zo is het bijvoorbeeld verplicht dat ze uitschakelen in geval van een stroomstoring.

Wel of geen aparte groep

Er wordt vaak gediscussieerd over het al dan niet aanleggen van een aparte groep voor het aansluiten van de inverter(s). Zonnepanelen leveren immers stroom terug, terwijl andere elektrischa apparaten juist storom gebruiken. Dat valt (al dan niet gedeeltelijk) tegen elkaar weg. Dan is er toch geen aparte groep nodig? Puur gelet op de werking klopt dat. Maar: een zonne-installatie van 2000W kan zo'n 8.7A leveren. Zijn alle andere apparaten die op dezelfde groep zijn aangesloten uitgeschakeld, dan is ook de volledige 16A vanuit de meterkast beschikbaar. Bij elkaar opgeteld is dat dus 24,7A. De elektrische installatie (bedrading, schakelaars, stopcontacten etc) is berekend op maximaal 16A. Op het moment dat uw zonnepanelen vol in de zon liggen zou dat dus tot gevaarlijke situaties kunnen leiden, omdat pas bij 24,7A de zekering in de meterkast uitschakelt in plaats van bij 16A. Daarom is het altijd beter om uw zonnepanelen op een aparte groep aan te sluiten. 

NEN1010:2015

In 2015 is er een nieuwe versie van de NEN1010 gepubliceerd. NEN1010 is de Nederlandse norm waar elektrische installaties moeten voldoen. Volgens de nieuwe norm mogen omvormers tot 2,25A (iets meer dan 500W) gewoon in het stopcontact worden gestoken, dus zonder dat hier een aparte groep voor nodig is. Grotere vermogens mogen, tot een maximum van 2000W ook op een gecombineerde groep worden aangesloten, maar deze moeten dan wel vast worden bedraad. Dat mag dus niet met een stekker/stopcontact. Voor vermogens boven de 2000W is dus altijd een aparte groep verplicht.

Wasmachinegroep

Het is is ook mogelijk om de wasmachine aansluiting te voorzien van een extra groepenkastje met twee groepen. Op de ene groep wordt de wasmachine aangesloten, de omvormer op de tweede. Zo ontstaat een aparte groep zonder een nieuwe kabel te moeten trekken. De wasmachineaansluiting zit veelal op zolder, dus in de buurt van het dak. Deze oplossing is geschikt tot 16A, dus ongeveer 3600W.

Samengevat

Tot 518w Aansluiten op een stopcontact.
518-2000W

Vaste aansluiting op een bestaande groep toegestaan, aparte groep wel aan te raden, bijvoorbeeld door het toepassen van een groepenkastje op de wasmachineaansluiting.

2000-3680W Aparte groep verplicht. Dit mag door middel van een extra groepenkastje op de wasmachineaansluiting.
meer dan 3680W  Aparte groep verplicht. Omdat de stroom groter wordt dan 16A, kan dit niet via de wasmachine groep, maar moet er een aparte kabel naar de meterkast worden getrokken.